4 niedziela Adwentu
Sugestia programowa

Sugestie programowe

22/12/19
Przez Eucharystię, mocą Ducha Świętego, wierni będą nosić w swoich ciałach to samo, co miała Maryja w swoim łonie
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Nastrój liturgii IV niedzieli Adwentu zmienia się i „od intensywnych nawoływań do nawrócenia przechodzi ona do wydarzeń bez- pośrednio sąsiadujących z narodzinami Jezusa” (DH 96). Wkra- czające w tajemnicę eucharystyczną zgromadzenie słyszy słowa:
„Panie, nasz Boże, niech Twój Duch, który swoją mocą przeniknął Najświętszą Dziewicę Maryję, uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu” (modlitwa nad darami). Homilista, odwołując się do tych słów, może wskazać, że „przez Eucharystię, mocą Ducha Świętego wierni będą nosić w swoich ciałach to samo, co miała Maryja w swoim łonie. Tak jak Ona muszą oni śpieszyć, aby czynić dobro innym” (DH 109). Czuwanie na modlitwie i wdzięczność powinny cechować prawdziwych uczniów Chrystusa.
 
„Wielka tajemnica wiary” Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.