Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dorosłych

Hotel czy pałac?

24/11/19 ks. Łukasz Figurski
Podczas dzisiejszej mszy świętej mamy również sobie uzmysłowić, że sam Bóg Ojciec wyzwala nas z ciemności grzechu i sprawia, iż kroczymy w jednym szeregu razem z Chrystusem. Tu i teraz uobecnia się misterium Chrystusa Króla, który jak Dawid jest „namaszczony” Duchem Świętym. Na Eucharystii bowiem uobecnia się przymierze, które Ojciec zawarł z nami w Jezusie Królu, podobnie jak Dawid zawarł przymierze z Izraelitami. Przymierze Boga z nami polega na tym, że On chroni nas swoją miłością i potęgą, jak Dawid miał chronić Izraelitów.