Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dorosłych

Hotel czy pałac?

24/11/19 ks. Łukasz Figurski
Podczas dzisiejszej mszy świętej mamy również sobie uzmysłowić, że sam Bóg Ojciec wyzwala nas z ciemności grzechu i sprawia, iż kroczymy w jednym szeregu razem z Chrystusem. Tu i teraz uobecnia się misterium Chrystusa Króla, który jak Dawid jest „namaszczony” Duchem Świętym. Na Eucharystii bowiem uobecnia się przymierze, które Ojciec zawarł z nami w Jezusie Królu, podobnie jak Dawid zawarł przymierze z Izraelitami. Przymierze Boga z nami polega na tym, że On chroni nas swoją miłością i potęgą, jak Dawid miał chronić Izraelitów.