Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dzieci

Kiedy buduję z Jezusem Jego królestwo?

24/11/19 bp Antoni Długosz
Najważniejszym wydarzeniem każdej niedzieli i święta jest nasz udział we mszy świętej (obraz). Podczas niej uobecnia się Jezusowa śmierć i zmartwychwstanie. W centralnym miejscu przy ołtarzu stoi krzyż (obraz), który ukazuje Pana Jezusa obejmującego swoimi rozpiętymi ramionami wszystkich ludzi. Uczestniczymy we Mszy Świętej, by ofiarować Panu Bogu Jezusa i nas samych. Od nas zależy jaką zajmiemy postawę pod krzyżem Jezusa, ponieważ na Mszy św. jesteśmy świadkami Jego krzyżowej męki i śmierci.