Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dorosłych

Ludzie są po to, aby ich kochać

24/11/19 ks. Radosław Kacprzak
Królestwo Chrystusa ma nieco inny wymiar, gdyż jak to śpiewamy w dzisiejszej prefacji mszalnej jest ono wiecznym i powszechnym królestwem prawdy oraz życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju (por. prefacja o Jezusie Chrystusie Królu Wszechświata). Nie jest to zatem królestwo oparte na walce z człowiekiem, ale ze złym duchem, który został pokonany na krzyżu. Świat proponuje bardzo często taki rodzaj królestwa, w którym nie liczy się miłość, ale jedynie rywalizacja i dominacja nad tymi, którzy mają służyć królowi.