Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dorosłych

Ludzie są po to, aby ich kochać

24/11/19 ks. Radosław Kacprzak
Królestwo Chrystusa ma nieco inny wymiar, gdyż jak to śpiewamy w dzisiejszej prefacji mszalnej jest ono wiecznym i powszechnym królestwem prawdy oraz życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju (por. prefacja o Jezusie Chrystusie Królu Wszechświata). Nie jest to zatem królestwo oparte na walce z człowiekiem, ale ze złym duchem, który został pokonany na krzyżu. Świat proponuje bardzo często taki rodzaj królestwa, w którym nie liczy się miłość, ale jedynie rywalizacja i dominacja nad tymi, którzy mają służyć królowi.