Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Sugestie programowe

24/11/19
Posłuszni Chrystusowi, Królowi wszechświata poprzez miłowanie bliźnich, przebaczenie, przyjmowanie ich oraz pojednanie
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Teksty święte wyjaśniają misterium tej celebracji
– pokazują, na czym polega królowanie Jezusa, a tym samym zbawienie, które przyniósł On na świat. Figurą królowania Jezusa jest Dawid wybrany przez Izraelitów na króla (pierwsze czytanie). Autor Drugiej Księgi Samuela wskazuje na trzy powody,  dla których obwołują oni Dawida królem: jest on z ich rodu; wykazał się zdolnością w walce; jego panowanie było zapowiedziane przez Jahwe. Starsi Izraela namaszczają go więc na króla, a on zawiera z nimi przymierze. Również ukrzyżowany Jezus – Król jest z „naszego rodu”, ponieważ na krzyżu utożsamia się i solidaryzuje ze wszystkimi złoczyńcami i grzesznikami świata. Jezus – Król „wykazał się zdolnością w walce”. Jest to walka z szatanem, którego pokonał podczas kuszenia na pustyni oraz na krzyżu (por. Łk 4, 1-12; Łk 4, 13).
 
„W mocy Bożego Ducha” Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019