Niedziela Świętej Rodziny
Homilia do dorosłych

Byśmy żyli jak siostry i bracia

29/12/19
W ubiegłorocznym przemówieniu poprzedzającym błogosławieństwo Urbi et Orbi w dzień Bożego Narodzenia Franciszek dużo mówił o braterstwie. Papież przypomniał, że uniwersalnym orędziem Bożego Narodzenia jest wieść o Bogu, który jest dobrym Ojcem, a wszyscy ludzie są braćmi. Dlatego konieczne jest braterstwo pomiędzy ludźmi każdego narodu i kultury; różnych idei i religii. Różnice nie są przeszkodą, ani zagrożeniem, ale bogactwem – zaznaczył Franciszek.