Niedziela Świętej Rodziny
Homilia do dzieci

Czcij ojca swego i matkę swoją

29/12/19 ks. Grzegorz Świecarz
Pismo Święte pokazuje jak mamy postępować względem naszych rodziców. Przykazanie to nie odnosi się tylko do dzieci. Kiedy już dorośniecie i będziecie mieć już swoje rodziny, wtedy również musicie dbać o swoich rodziców, pomagać im i być dla nich ogromnym wsparciem. Zawsze kiedy będzie wam trudno wypełniać polecenia swoich rodziców, możecie przypomnieć sobie dzisiejsze święto...