Niedziela Świętej Rodziny
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Dbaj o to, co masz

29/12/19 ks. Łukasz Bąbelek
Spróbujmy dzisiaj wyjaśnić czym jest zaufanie do Boga. Józef jest przykładem bezgranicznego zaufania i zawierzenia mocy Bożej. Chcemy to pokazać, podając dwa przykłady z życia Świętej Rodziny. Pierwszy, w którym Święta Rodzina musi zaufać Bogu i wybrać się w nieznane miejsce, a po pewnym czasie powrócić, odczuwając jednak lęk przed powrotem. Drugi przykład to spokojne proste i skromne życie, w którym ważniejsze jest zaufanie Bogu niż zdobywanie dobrobytu materialnego. Spróbujmy pokazać dzieciom, że czasami warto jest zrezygnować z rzeczy, które bardzo chcemy mieć, a skupić się na tym, żeby razem spędzić czas, porozmawiać lub rozwiązać problemy.