Niedziela Świętej Rodziny
Sugestia programowa

Rodzina chrześcijańska, jako znak i obraz komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym, jest wezwana do modlitwy i uczestnictwa w ofierze Chrystusa

29/12/19
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Rodzina chrześcijańska jest znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Jest wezwana do modlitwy i uczestnictwa w ofierze Chrystusa. Uświęcenie rodziny chrześcijańskiej znajduje swój najpełniejszy wyraz w Eucharystii, z którą chrześcijańskie małżeństwo jest wewnętrznie związane.
W Ofierze eucharystycznej „małżonkowie chrześcijańscy znajdują korze- nie, z których wyrasta, stale się odnawia i nieustannie ożywia ich przymierze małżeńskie. Jako uobecnienie ofiary miłości Chrystusa względem Kościoła, Eucharystia jest źródłem miłości. W darze eucharystycznym miłości rodzina chrześcijańska znajduje podstawę i ducha ożywiającego jej «komunię» i jej «posłannictwo»” (Familiaris consortio 57). Homilista może zachęcić uczestników liturgii, aby we wzajemnych relacjach urzeczywistniali miłość ofiarną, która jest celebrowana w trakcie eucharystycznego „posiłku rodzinnego” (DH 122).
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.