Świętego Szczepana

Sugestia programowa
26/12/19
Chrystus staje się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Dochodzi do „przedziwnej wymiany” – Chrystus przyjął naszą ludzką naturę, słabą i ograniczoną, aby dać nam udział w swej Boskiej naturze. Człowiek ujrzał Boga w widzialnej postaci, Chrystus przyniósł ludziom nowe życie, przywraca im utraconą godność dzieci Bożych, człowieka śmiertelnego wprowadza do życia wiecznego, wyzwala ludzkość ze starej niewoli grzechu i obdarza ją wolnością.
Homilia do dorosłych
26/12/19 Olaf Szczypiński
Inspirująca jest również sytuacja, w której faryzeusze nie mogąc sprostać mądrości - a może Mądrości? – Szczepana i wobec braku argumentów, odwołali się oni do przemocy. W pierwszej kolejności przybrała ona formę wielkiego krzyku i gniewu, a więc była werbalna. Zwraca także uwagę, że wrogość wobec słów Szczepana ma bardzo konkretny wymiar...
Homilia do dorosłych
26/12/19 ks. Paweł Wygralak
Nie pozwólmy się zastraszyć, nie lękajmy, bo podobnie jak ze Szczepanem, tak i z nami, w każdej chwili naszego życia, jest nasz Pan, Zbawiciel, Jezus Chrystus. Niech w naszej wierze i wierności umocni nas też Jego obietnica: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Homilia do dorosłych
26/12/19 ks. Marek Piedziewicz
W zasadzie od początku swojego istnienia ludzkość doświadczała braku pokoju: antagonizmów, przemocy i wojen. Do dziś każdy wrażliwy człowiek cierpi wewnętrznie myśląc o konflikcie w Syrii i cierpieniu milionów niewinnych ludzi. O agresji panującej w Korei Północnej, gdzie chrześcijaństwo jest nielegalne, a mieszkańcy kraju są zakładnikami rządzących państwem przestępców. O terroryzmie, który zbiera krwawe żniwo na całym świecie, jak 19 grudnia 2016 w Berlinie, gdzie tuż przed Bożym Narodzeniem zginęli niewinni ludzie. Nic więc dziwnego, że papież Franciszek w wywiadzie dla belgijskiego tygodnika katolickiego „Tertio” stwierdził w 2016 roku bardzo dobitnie: „Teraz jest trzecia wojna, którą przeżywamy; w kawałkach. To jest wojna. Na świecie toczy się trzecia wojna światowa: Ukraina, Bliski Wschód, Afryka, Jemen”.
Homilia do młodzieży
26/12/19 ks. Wojciech Nowicki
Kim był Szczepan, którego dzisiaj wspominamy? Dzieje Apostolskie poświęcają mu aż dwa rozdziały. To bardzo dużo. Dowiadujemy się, że był jednym z siedmiu wybranych do pełnienia dzieł miłosierdzia. Święty Łukasz przekazuje nam informację, że Szczepan dawał także świadectwo o Chrystusie nie tylko czynem, ale i słowem. To nie podobało się Żydom, dlatego przyprowadzili go przed Sanhedryn...
Homilia do dzieci
26/12/19 ks. Andrzej Muńko
Celem homilii jest uświadomienie słuchaczom, że każdy z nas prędzej czy później narodzi się dla nieba. Potrzebne rekwizyty: obraz lub ikona przedstawiająca św. Szczepana, wieniec do założenia na głow