Świętego Szczepana
Homilia do młodzieży

Czym jest dla mnie chrześcijaństwo?

26/12/19 ks. Wojciech Nowicki
Kim był Szczepan, którego dzisiaj wspominamy? Dzieje Apostolskie poświęcają mu aż dwa rozdziały. To bardzo dużo. Dowiadujemy się, że był jednym z siedmiu wybranych do pełnienia dzieł miłosierdzia. Święty Łukasz przekazuje nam informację, że Szczepan dawał także świadectwo o Chrystusie nie tylko czynem, ale i słowem. To nie podobało się Żydom, dlatego przyprowadzili go przed Sanhedryn...