Świętego Szczepana
Homilia do dorosłych

Prawdziwe ukojenie i pokój

26/12/19 ks. Marek Piedziewicz
W zasadzie od początku swojego istnienia ludzkość doświadczała braku pokoju: antagonizmów, przemocy i wojen. Do dziś każdy wrażliwy człowiek cierpi wewnętrznie myśląc o konflikcie w Syrii i cierpieniu milionów niewinnych ludzi. O agresji panującej w Korei Północnej, gdzie chrześcijaństwo jest nielegalne, a mieszkańcy kraju są zakładnikami rządzących państwem przestępców. O terroryzmie, który zbiera krwawe żniwo na całym świecie, jak 19 grudnia 2016 w Berlinie, gdzie tuż przed Bożym Narodzeniem zginęli niewinni ludzie. Nic więc dziwnego, że papież Franciszek w wywiadzie dla belgijskiego tygodnika katolickiego „Tertio” stwierdził w 2016 roku bardzo dobitnie: „Teraz jest trzecia wojna, którą przeżywamy; w kawałkach. To jest wojna. Na świecie toczy się trzecia wojna światowa: Ukraina, Bliski Wschód, Afryka, Jemen”.