Świętego Szczepana
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza: Warte uwagi i rozwinięcia

26/12/19 Olaf Szczypiński
Inspirująca jest również sytuacja, w której faryzeusze nie mogąc sprostać mądrości - a może Mądrości? – Szczepana i wobec braku argumentów, odwołali się oni do przemocy. W pierwszej kolejności przybrała ona formę wielkiego krzyku i gniewu, a więc była werbalna. Zwraca także uwagę, że wrogość wobec słów Szczepana ma bardzo konkretny wymiar...