Świętego Szczepana
Homilia do dorosłych

Święty Szczepan wzorem wytrwania w wierze

26/12/19 ks. Paweł Wygralak
Nie pozwólmy się zastraszyć, nie lękajmy, bo podobnie jak ze Szczepanem, tak i z nami, w każdej chwili naszego życia, jest nasz Pan, Zbawiciel, Jezus Chrystus. Niech w naszej wierze i wierności umocni nas też Jego obietnica: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.