Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Sugestia programowa

Bóg zapragnął wszystko naprawić...

25/12/19
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Rozradowani słowami i znakami Jezusa nauczającego i działającego w Eucharystii, jej uczestnicy wychodzą do świata, by razem z Janem Chrzcicielem zaświadczyć o światłości. Potwierdzają w ten sposób, że Msza Święta jest „źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego”, a także „źródłem i szczytem misji Kościoła.
(…) Nie możemy bowiem zatrzymać dla siebie miłości, którą celebrujemy w tym sakramencie. Domaga się ona ze swej natury, by była przekazana wszystkim. To, czego świat potrzebuje, to miłość Boga, spotkanie  z Chrystusem i wiara w Niego” (Sacramentum Caritatis 84). Chrześcijanie wezwani są również do życia skierowanego w każdej z możliwych chwil ku kontemplacji wcielonego Chrystusa (…). Uczestnicy Łamania Chleba odnajdują pomoc także w artystycznych wizerunkach Chrystusa utrwalonych na płótnie czy w kamieniu. Wezwani do ochoczej kontemplacji Boga mogą przez te dzieła rąk ludzkich zatrzymać się w Bogu, by odnaleźć w Nim samych siebie.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.