Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do młodzieży

Kurier z Boskim prezentem

25/12/19 Sławomir Zatwardnicki
Spróbujmy odpakować ten prezent, który na gwiazdkę przynosi nam święty Jan. Okaże się zaraz, że ewangelista ma rewelacyjne przesłanie także, a może zwłaszcza, dla młodych. Przede wszystkim należy podkreślić, że autor Ewangelii przekonuje nas, że wydarzenie sprzed 2000 lat nie jest jedynie do wspominania. Owszem ma ono znaczenie także dzisiaj. Ewangelia ukazuje związek Narodzenia Pańskiego, jakie wydarzyło się w historii, z narodzeniem się do życia Bożego, jakie może się stać również twoim udziałem.