Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

W komunii z Bogiem (Pasterka)

25/12/19 ks. Paweł Pacholak
Modliliśmy się na początku tej mszy świętej: „Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości” i od samego początku zostaliśmy wprowadzeni w istotę rzeczy: „Boże, Ty sprawiłeś”, bo jakkolwiek byśmy się nie starali, nie przygotowywali, to tylko i wyłącznie łaska Boga daje nam możliwość tak intymnego spotkania Go.