Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

08/12/19
Eucharystia jest miejscem, w którym rozbrzmiewa Boży głos
08/12/19 Rafał Bernard
Gubi nas i męczy chyba ta dosłowność i szczegółowość. W słowie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nie znajdziemy ostatecznych dowodów. Czy miast drążyć, nie należy go więc traktować jako pewnej obrazowej wizji, w której są zawarte klucze do rozumienia Bożej interwencji w dziejach ludzkości i człowieka? Jeżeli tak, to na czym powinniśmy się skupić? Czy rzeczywiście na opozycji między skażeniem a czystością? Czy na wypełnieniu proroczej wizji z Księgi Rodzaju? A może na wszechmocy Boga, która nie musi być gromowładna, może być subtelna w działaniu i troskliwa? Czy też na współpracy człowieka z Bogiem, na pełnieniu Jego woli jako na drodze do spełnionego życia i zwycięstwa dobra?
Homilia do dorosłych
08/12/19 ks. Piotr Śliżewski
Maryja została Matką Boga, ponieważ była kimś wyjątkowym. Powiedziane jej miłe słowa opisywały stan faktyczny. Nie chciała ich co prawda od razu przyjąć, ale właśnie one opisywały stan jej duszy. Ewangelia o zwiastowaniu Maryi nie ma na celu pokazania jak bardzo różni jesteśmy od Maryi i jak wiele pracy nas czeka, by móc zostać tak wyróżnionymi. Nic z tych rzeczy. Zwiastowanie to moment, który uczy nas zachwycać się tym, co już mamy.
Homilia do dorosłych
08/12/19
Do końca naszych dni, do końca świata pokusa niewierności, a w konsekwencji grzech, będą nas prześladować. Jednakże jako dzieci oddane Matce Niepokalanej przez Jezusa Chrystusa, możemy każdego dnia z nadzieją przytulać się do Jej serca, patrzeć na ten wzór Jej pięknego człowieczeństwa i ciągle na nowo odnawiać w sobie wizerunek człowieka stworzonego na Boży obraz i podobieństwo.
Homilia do młodzieży
08/12/19
Ciekawe jest to, że sporo turystów z Europy Zachodniej wybiera się na święta do naszego kraju, aby u nas przeżyć to, czego u nich już dawno nie ma – innej formy spędzania wigilii i świąt, poczucia bliskości drugiego człowieka, oddalenia się od tego, co szybko przemija. Czy znajdują to, czego pragną? Zapewne tak, skoro wciąż przybywają do nas, aby spędzić świąteczny czas.
Homilia do dzieci
08/12/19 Danuta Szelejewska
Całkowicie uzasadnione jest, że to właśnie Maryja została wybrana na Matkę Bożego Syna. Obchodzona dzisiaj uroczystość Niepokalanego Poczęcia ukazuje Najświętszą Maryję Pannę jako tę, która mocą łaski została zachowana od grzechu pierworodnego a Jej zgoda na zwiastowanie anioła jest najlepszym prezentem, jaki mógł otrzymać człowiek. Podarowany nam Jezus Chrystus uczynił więcej, niż moglibyśmy się spodziewać. Wobec tej prawdy uzasadnienie znajdują słowa Świętego Pawła, który w Liście do Rzymian podkreśla potrzebę cierpliwości, nadziei ale i wdzięczności Temu, któremu wszystko zawdzięczamy.