Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Mów i słuchaj

08/12/19 ks. Łukasz Bąbelek
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ma przybliżyć dzieci do poznania Matki Bożej, tym bardziej że jest ona przewodniczką w czasie Adwentu. Chcemy pokazać dzieciom na przykładzie Maryi jak rozmawiać z Bogiem. Dobrze znana jest definicja modlitwy, że to rozmowa z Bogiem. Natomiast ważne jest też to, jak i o czym z Bogiem rozmawiać oraz jaką mieć postawę. Proponuję, żeby dzieci stworzyły taką krótką instrukcję modlitwy, którą można zapisać na dużym arkuszu papieru; będzie to coś w rodzaju recepty (jak u lekarza) dobrej modlitwy. Można też gotową „receptę” (przygotowaną wcześniej) wyświetlić jako slajd. Dzieci prowadzone przez Maryję uczą się rozmawiać z Jej Synem.