Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Homilia do dzieci

Naśladować Służebnicę

08/12/19 Danuta Szelejewska
Całkowicie uzasadnione jest, że to właśnie Maryja została wybrana na Matkę Bożego Syna. Obchodzona dzisiaj uroczystość Niepokalanego Poczęcia ukazuje Najświętszą Maryję Pannę jako tę, która mocą łaski została zachowana od grzechu pierworodnego a Jej zgoda na zwiastowanie anioła jest najlepszym prezentem, jaki mógł otrzymać człowiek. Podarowany nam Jezus Chrystus uczynił więcej, niż moglibyśmy się spodziewać. Wobec tej prawdy uzasadnienie znajdują słowa Świętego Pawła, który w Liście do Rzymian podkreśla potrzebę cierpliwości, nadziei ale i wdzięczności Temu, któremu wszystko zawdzięczamy.