Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Sugestie programowe

08/12/19
Eucharystia jest miejscem, w którym rozbrzmiewa Boży głos
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Przyjście Syna Bożego na ziemię Bóg zechciał przygotowywać w ciągu wieków i zapowiadać Go przez usta proroków, których posyła do Izraela. Bezpośrednim poprzednikiem Pana, posłanym, aby przygotować Mu drogi, jest Jan Chrzciciel. To on nazywa Chrystusa Barankiem Bożym, „który gładzi grzech świata”. Wezwanie do nawrócenia, które uporczywie powtarza Jan, towarzyszy wierzącym przygotowującym się na powtórne przyjście Pana. Homilista powinien zachęcić słuchaczy do odrzucenia trosk doczesnych, które przeszkadzają w dążeniu na spotkanie z Chrystusem i otwarcia się na nadprzyrodzoną mądrość; ta bo- wiem kształtuje czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Nim.
Kontynuacja obchodzonego w  liturgii  misterium  Chrystusa w życiu człowieka: Chrześcijanin chce się przez nawracanie dobrze przygotować na przyjęcie Mesjasza i Jego Ducha, ducha mądrości i rozumu, rady i męstwa, wiedzy i bojaźni Pańskiej. Przez Jana Chrzciciela Duch Święty zaczyna przywracać człowiekowi utracone podobieństwo. Duch Pana odnawia serca także dziś.
 
„Wielka tajemnica wiary” Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020

 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.