Wszystkich Świętych

Proszę o pokrzepienie i umocnienie (sugestie słuchacza)

01/11/19 Patryk Jakubowski
„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój…” – to błogosławieństwo jest mi wyjątkowo bliskie. Czy nie jest to cel naszego apostolatu? Jak wprowadzać pokój w środowiska wewnętrznie skłócone? To moment, w którym można podjąć refleksję nad sensem dialogu i cierpliwego słuchania.