Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Święci z sąsiedztwa

01/11/19 o. Marcin Wrzos OMI
Uroczystość Wszystkich Świętych, to dzień świętowania życia ziemskiego i życia wiecznego. Żyjmy w ten sposób, aby się uszlachetnić na tyle na ziemi, aby dotrzeć do nieba. Nie zawsze jest to proste i łatwe, ale możliwe. Bóg do nieba nas zaprasza, abyśmy na końcu świata byli szczęśliwi i znaleźli swój skrawek miejsca.