Polecamy

Apostolstwo modlitwy

01/11/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.
Homilia do dorosłych
02/12/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
Wielu młodych – obserwujemy to również w Polsce – odchodzi ze wspólnoty szukając innych, alternatywnych dróg. Początkowo wydają się one atrakcyjniejsze. Niekiedy są ucieczką od pojawiających się problemów; innym razem próbą wyrwania się z rutyny i poszukiwaniem mocnych wrażeń; najczęściej etapem odnajdywania własnego miejsca. Młodzi nie uznają ostatecznych rozstrzygnięć; odrzucają pewniki świata dorosłych; kwestionują autorytety; samodzielnie chcą wyruszyć na poszukiwanie prawdy i skorzystać z daru wolności jaki został im dany. Choć wielu nie ma świadomości, że Jezus nadal im towarzyszy w drodze, że nie przestaje ich słuchać