Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

05/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu grudnia. W tym miesiącu przygotowujemy się na spotkanie z przychodzącym Zbawicielem (Adwent) oraz rozpoczynamy realizację programu duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary” w ramach nowego, trzyletniego cyklu „Eucharystia daje życie” (2019-2022). W scenariuszu nabożeństwa wykorzystano materiały z Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2019/2020.
07/11/19 ks. Maciej K. Kubiak
Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu listopada. W tym miesiącu chcemy podziękować Panu Bogu za dar Ducha Świętego. Kończy się dwuletni cykl programu duszpasterskiego „Duch, który umacnia miłość” (2017-2019). W scenariuszu nabożeństwa wykorzystano materiały z Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2017/2018 oraz 2018/2019.
06/12/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
My też wspólnie odpowiadamy w czasie liturgii na wezwania celebransa. Nie chodzi tylko o same słowa zapisane w mszale rzymskim, ale o poruszenia serca, ducha. Jesteśmy bowiem ludźmi tego samego ducha, ochrzczeni w tym samym imieniu i prowadzeni przez tego samego Ducha Świętego. Trwajmy w tej jedności.
06/12/19 Danuta Szelejewska
Chrześcijanin zobowiązany jest do czujności. Nieustannie powinien mieć szeroko otwarte oczy serca, dzięki czemu dostrzeże tych, którzy czekają na miłość.