Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Spójrz wzwyż! (pierwszy piątek grudnia do dzieci)

06/12/19 Danuta Szelejewska
Chrześcijanin zobowiązany jest do czujności. Nieustannie powinien mieć szeroko otwarte oczy serca, dzięki czemu dostrzeże tych, którzy czekają na miłość.