Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Wielka tajemnica wiary (Godzina święta na grudzień)

05/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu grudnia. W tym miesiącu przygotowujemy się na spotkanie z przychodzącym Zbawicielem (Adwent) oraz rozpoczynamy realizację programu duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary” w ramach nowego, trzyletniego cyklu „Eucharystia daje życie” (2019-2022). W scenariuszu nabożeństwa wykorzystano materiały z Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2019/2020.