Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Zgodnie wołali (pierwszy piątek grudnia)

06/12/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
My też wspólnie odpowiadamy w czasie liturgii na wezwania celebransa. Nie chodzi tylko o same słowa zapisane w mszale rzymskim, ale o poruszenia serca, ducha. Jesteśmy bowiem ludźmi tego samego ducha, ochrzczeni w tym samym imieniu i prowadzeni przez tego samego Ducha Świętego. Trwajmy w tej jedności.