Dzień Zaduszny

02/11/19 Michał Piotr Gniadek
Poniżej publikujemy „sugestie słuchacza”, które mogą pomóc w przygotowaniu homilii na Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Homilia do dorosłych
02/11/19 ks. Kazimierz Kubat SDS
Dlatego właśnie dzisiaj wspominamy, ale i modlimy się za wszystkich tych, którzy oczyszczają się w stanie czyśćca i oczekują na ostateczne zjednoczenie z Bogiem w niebie. Podkreślić należy słowa: „modlimy się za wszystkich”. Bóg bowiem w swoim nieskończonym miłosierdziu nie tylko daruje nam winy w spowiedzi, ale jest w stanie również darować duszom kary czyśćcowe za popełnione winy.
Homilia do dorosłych
02/11/19 ks. Wojciech Silski
Serce Jezusa to otwarta księga miłości, w której dla każdego, kto kocha jest miejsce. Będziesz miłował Boga i bliźniego… Konkretna realizacja podwójnego przykazania miłości jest jak rylec, który zapisuje nas w Sercu Boga. A Jezus prowadzi nas dalej do grobu swego przyjaciela Łazarza. Razem z Nim stajemy nad mogiłami naszych bliskich, dobrodziejów, przyjaciół, współpracowników…
Homilia do dorosłych
02/11/19 Olaf Szczypiński
Koncentrowanie się na tym, co widzialne i szukanie zbawienia w doczesności, jej osiągnięciach technicznych, w konsekwencji musi prowadzić do uznania, że śmierć jest nieszczęściem, jakąś formą unicestwienia, porażką człowieka, która napawa trwogą. Chrystus przychodzi do nas z orędziem przepełnionym nadzieją i obietnicą życia wiecznego, które usuwają lęk. Mówi nam, że drogą do tego, co niewidzialne jest On sam, dawca życia. Zarazem przekonanie autora Księgi Mądrości, iż sprawiedliwych nie dosięgnie męka zyskuje swoje dopełnienie.