Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
Dzień Zaduszny
Homilia do dorosłych

Kto kocha, ten już na ziemi zmartwychwstaje

02/11/19 ks. Wojciech Silski
Serce Jezusa to otwarta księga miłości, w której dla każdego, kto kocha jest miejsce. Będziesz miłował Boga i bliźniego… Konkretna realizacja podwójnego przykazania miłości jest jak rylec, który zapisuje nas w Sercu Boga. A Jezus prowadzi nas dalej do grobu swego przyjaciela Łazarza. Razem z Nim stajemy nad mogiłami naszych bliskich, dobrodziejów, przyjaciół, współpracowników…