Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Dzień Zaduszny
Homilia do dorosłych

Kto kocha, ten już na ziemi zmartwychwstaje

02/11/19 ks. Wojciech Silski
Serce Jezusa to otwarta księga miłości, w której dla każdego, kto kocha jest miejsce. Będziesz miłował Boga i bliźniego… Konkretna realizacja podwójnego przykazania miłości jest jak rylec, który zapisuje nas w Sercu Boga. A Jezus prowadzi nas dalej do grobu swego przyjaciela Łazarza. Razem z Nim stajemy nad mogiłami naszych bliskich, dobrodziejów, przyjaciół, współpracowników…