Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Dzień Zaduszny
Homilia do dorosłych

Nadzieja w tym, co niewidzialne

02/11/19 Olaf Szczypiński
Koncentrowanie się na tym, co widzialne i szukanie zbawienia w doczesności, jej osiągnięciach technicznych, w konsekwencji musi prowadzić do uznania, że śmierć jest nieszczęściem, jakąś formą unicestwienia, porażką człowieka, która napawa trwogą. Chrystus przychodzi do nas z orędziem przepełnionym nadzieją i obietnicą życia wiecznego, które usuwają lęk. Mówi nam, że drogą do tego, co niewidzialne jest On sam, dawca życia. Zarazem przekonanie autora Księgi Mądrości, iż sprawiedliwych nie dosięgnie męka zyskuje swoje dopełnienie.