Dzień Zaduszny
Homilia do dorosłych

Nadzieja w tym, co niewidzialne

02/11/19 Olaf Szczypiński
Koncentrowanie się na tym, co widzialne i szukanie zbawienia w doczesności, jej osiągnięciach technicznych, w konsekwencji musi prowadzić do uznania, że śmierć jest nieszczęściem, jakąś formą unicestwienia, porażką człowieka, która napawa trwogą. Chrystus przychodzi do nas z orędziem przepełnionym nadzieją i obietnicą życia wiecznego, które usuwają lęk. Mówi nam, że drogą do tego, co niewidzialne jest On sam, dawca życia. Zarazem przekonanie autora Księgi Mądrości, iż sprawiedliwych nie dosięgnie męka zyskuje swoje dopełnienie.