Dzień Zaduszny
Homilia do dorosłych

Żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu

02/11/19 ks. Kazimierz Kubat SDS
Dlatego właśnie dzisiaj wspominamy, ale i modlimy się za wszystkich tych, którzy oczyszczają się w stanie czyśćca i oczekują na ostateczne zjednoczenie z Bogiem w niebie. Podkreślić należy słowa: „modlimy się za wszystkich”. Bóg bowiem w swoim nieskończonym miłosierdziu nie tylko daruje nam winy w spowiedzi, ale jest w stanie również darować duszom kary czyśćcowe za popełnione winy.