Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

Homilie okolicznościowe

11/11/19 Anna Lipczyńska
Tu jest miejsce na przypomnienie słuchaczom tego, co od nas zależy: rzetelność, sumienność, prawość, dbałość o dobre imię Polski, branie wielu spraw w swoje ręce, odpowiedzialność za najbliższe otoczenie, tzw. „małą ojczyznę” i tak dalej, i tak dalej. „Szukajcie Pana w prostocie serca! Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga” – wybiórcze traktowanie cytatów z Ewangelii, z nauczania św. Jana Pawła II… Niech by kaznodzieja znalazł kolejne przykłady, bo jest ich wiele.
11/11/19 ks. Stanisław Szulc
Świętując naszą niepodległość możemy właśnie zapytać, czy ze względu na Chrystusa rozdajemy nasze serce? Dzisiejszy patron uczy nas, że by budować zdrowe społeczeństwo trzeba czasami zrezygnować ze swojej wygody. Święty Marcin chce w imię Pana Jezusa przypomnieć nam, gdzie realizuje się Ewangelia – wśród ubogich, na peryferiach, tam gdzie potrzeba dobrego słowa, pomocy, ludzkiego serca.
11/11/19 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Powiedz mi, Ojczyzno moja, czy mamy jeszcze prawo wołać do Boga, aby temu narodowi błogosławił czy raczej trzeba zacząć naśladować Abrahama i zapytać dla ilu sprawiedliwych oszczędzi tę ziemię? „Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary” (Mdr 1, 6).
22/11/19 ks. Szymon Bajon
Każdy muzyk kościelny musi mieć świadomość, w jak wielki nurt modlitwy Kościoła ma możliwość się włączać. Że to wszystko co robi, co gra, śpiewa czy dyryguje, jeśli to dzieje się na Eucharystii, ma być włączeniem się w to pełne miłości uobecnianie Najświętszej Ofiary Chrystusa, którego dokonuje Kościół.
04/12/19 ks. Piotr Winkler
Kult i cześć św. Barbary to jedno, naśladowanie wzoru jej życia to drugie, zapewne ważniejsze. W czym więc ją naśladować? Warto zwrócić uwagę na kilka cech jej osobowości i odnieść je do własnego życia. Pierwsza to odwaga. To ta cecha stała się dla niej fundamentem mężnego wyznania wiary.
31/12/19 ks. Maciej K. Kubiak
Koniec starego roku, kończymy rok 2019… Myślę, że warto pomyśleć dzisiaj o tym kim byłem – kim byliśmy w tym mijającym, 2019 roku? Jakim byłem człowiekiem? Czy pamiętałem/pamiętaliśmy o Dziesięciu przykazaniach i przykazaniu miłości, które wynoszą nas na wyżyny człowieczeństwa? „Musimy się pospieszyć. Spieszmy się kochać. Kochamy zawsze za mało i zbyt późno. Spieszmy się kochać, ponieważ u kresu życia osądzeni zostaniemy z miłości” – czyż nie to samo mówił Pan Jezus? Czyż nie o tym przypominał w jednym ze swoich najbardziej znanych tekstów ksiądz – poeta Jan Twardowski? Ewangelia mówi dzisiaj o Słowie, które stało się Ciałem.