Homilie okolicznościowe

Ojczyznę wolną, pomóż nam zachować, Panie (11 XI)

11/11/19 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Powiedz mi, Ojczyzno moja, czy mamy jeszcze prawo wołać do Boga, aby temu narodowi błogosławił czy raczej trzeba zacząć naśladować Abrahama i zapytać dla ilu sprawiedliwych oszczędzi tę ziemię? „Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary” (Mdr 1, 6).