Homilie okolicznościowe

Pomóżcie nam, kaznodzieje! (sugestie słuchacza - 11 XI)

11/11/19 Anna Lipczyńska
Tu jest miejsce na przypomnienie słuchaczom tego, co od nas zależy: rzetelność, sumienność, prawość, dbałość o dobre imię Polski, branie wielu spraw w swoje ręce, odpowiedzialność za najbliższe otoczenie, tzw. „małą ojczyznę” i tak dalej, i tak dalej. „Szukajcie Pana w prostocie serca! Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga” – wybiórcze traktowanie cytatów z Ewangelii, z nauczania św. Jana Pawła II… Niech by kaznodzieja znalazł kolejne przykłady, bo jest ich wiele.