Homilie okolicznościowe

Szeroka perspektywa (11 XI)

11/11/19 ks. Stanisław Szulc
Świętując naszą niepodległość możemy właśnie zapytać, czy ze względu na Chrystusa rozdajemy nasze serce? Dzisiejszy patron uczy nas, że by budować zdrowe społeczeństwo trzeba czasami zrezygnować ze swojej wygody. Święty Marcin chce w imię Pana Jezusa przypomnieć nam, gdzie realizuje się Ewangelia – wśród ubogich, na peryferiach, tam gdzie potrzeba dobrego słowa, pomocy, ludzkiego serca.