Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Eucharystia sercem Kościoła (na grudzień)

01/12/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
Franciszek bardzo dużo miejsca poświęca milczeniu. Idzie tu w ślady papieża Benedykta. „Modlitwa, jak każdy prawdziwy dialog, to także umiejętność milczenia”. Radzi przychodzić wcześniej, by w milczeniu przygotować się do dialogu z Bogiem. Wydaje się, że trafnie rozpoznaje tu naszą skłonność do wielomówstwa. Często chcemy zagadać Pana Boga! Rzadko jesteśmy gotowi Go słuchać! „Milczenie jest bardzo ważne. Z tajemniczego milczenia Boga wypływa Jego Słowo, które rozbrzmiewa w naszym sercu” (15.11.2017). Dlaczego nie umiemy mówić? Bo nie umiemy słuchać! W innym miejscu zauważa: „Milczenie nie sprowadza się do braku słów, lecz jest przygotowaniem się do słuchania innych głosów: głosu nasze- go serca, a przede wszystkim głosu Ducha Świętego”.