Słuchając Franciszka

Uzasadnienie nadziei (na listopad)

01/11/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
Miesiąc listopad wydaje się doskonałym momentem refleksji nad naszą na- dzieją. Gdy odwiedzamy groby naszych drogich bliskich zmarłych, czy myślimy o nich jako o nieobecnych czy jako o tych, którzy orędują za nami u Boga; jako o tych, z którymi rozstaliśmy się definitywnie, czy mamy nadzieję, że spotkamy się kiedyś z nimi w domu Ojca?