Spotkanie wspólnoty różańcowej
Homilia do dorosłych

Zwiastowanie – Fra Angelico (na grudzień)

07/12/19 ks. Franciszek Zawadzki
Fra Angelico namalował wiele obrazów temperowych oraz fresków. Wśród nich jest temperowy obraz na desce przedstawiający scenę zwiastowania, który współcześnie eksponowany jest w narodowym muzeum Hiszpanii w Madrycie. Temu obrazowi warto poświęcić więcej uwagi, zwłaszcza teraz – w grudniu, biorąc pod uwagę, że tajemnica Zwiastowania jest jednym z najbardziej istotnych tematów adwentowego oczekiwania.