W TYCH MIESIĄCACH

Słowo jest blisko ciebie

01/11/19 ks. Maciej K. Kubiak
To wszystko przed nami – w listopadzie i w grudniu. Ostatni miesiąc roku zakończymy radosnym świętowaniem tajemnicy „Słowa, które stało się ciałem” i przychodzi do nas nie tylko w święta Bożego Narodzenia, ale w każdej Mszy Świętej. Warto o tym pamiętać.
„Wielka tajemnica wiary” – to słowa, które wyznaczają kierunek pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce na nowy rok liturgiczny (2019/2020), który rozpoczniemy z początkiem grudnia. Listopad przyniesie ostatnie dni „starego” roku, który przeżywaliśmy „W mocy Bożego Ducha”. Będziemy dziękować w tych dniach Panu Bogu za dar Pana i Ożywiciela, którego działania doświadczaliśmy wraz z całym polskim Kościołem („Duch, który umacnia miłość”). Może w tym pomóc adoracja Najświętszego Sakramentu (na listopad), którą proponujemy w Sytuacjach duszpasterskich. Zadbajmy o to, by owoce ostatnich dwóch lat naszej pracy duszpasterskiej nie uległy zepsuciu. Trwajmy umocnieni w tej miłości i z nadzieją wejdźmy w nowy czas, który ma nas zbliżyć do Eucharystii, jako źródła życia. „Eucharystia daje życie” – to hasło nowego cyklu programu duszpasterskiego, który proponuje nam Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. „Życzmy sobie – pisze ks. abp Wiktor Skworc, przewodniczący tej komisji – aby dla każdego człowieka dobrej woli Eucharystia stała się szczytem i źródłem chrześcijańskiego życia. W niej sam Jezus Chrystus, nasz zmartwychwstały Pan, daje siebie i uzdalnia nas do bycia dla drugich. Inaczej rzecz ujmując, uczy nas odważnego podejmowania dzieł miłości i miłosierdzia wobec całej rodziny ludzkiej”. W tematykę nowego programu homiletycznego wprowadza nas tekst, który publikujemy poniżej w naszym Forum homiletycznym (s. 6-17). Do tej tematyki nawiązują też homilie do dzieci na msze roratne, które dołączamy w osobnym zeszycie do tego wydania „Biblioteki Kaznodziejskiej”. Stanowią one integralną część pomocy duszpasterskich na tegoroczny Adwent, które przygotowaliśmy dla duszpasterzy, organizujących w swoich parafiach roraty z udziałem przede wszystkim dzieci. Każde dziecko otrzyma księgę „Tajemnica wiary”, opracowaną w kształcie planszy, na której w zaznaczonych miejscach będzie mogło wkleić naklejkę z brakującym fragmentem obrazka. Każdy dzień przybliży uczestników rorat do zgłębienia Eucharystii, jako tajemnicy wiary z jej poszczególnymi częściami (od obrzędów wstępnych do liturgii słowa i modlitwy wiernych). Więcej informacji o tych pomocach znajduje się na okładce wspomnianego zeszytu oraz w Internecie (www.bkaznodziejska.pl lub www.swietywojciech.pl).
 
To wszystko przed nami – w listopadzie i w grudniu. Ostatni miesiąc roku zakończymy radosnym świętowaniem tajemnicy „Słowa, które stało się ciałem” i przychodzi do nas nie tylko w święta Bożego Narodzenia, ale w każdej Mszy Świętej. Warto o tym pamiętać. A gdy mowa o Słowie wcielonym i o słowie Bożym, które głosimy z ambon, nie sposób nie zauważyć inicjatywy papieża Franciszka, polegającej na ogłoszeniu nowego święta: „Ustanawiam zatem – pisze Franciszek Liście Apostolskim w formie Motu Proprio «Aperuit illis» trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu słowa Bożego. Ta Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwałej i autentycznej jedności” (cały list papieża Franciszka opublikujemy w następnym wydaniu „Biblioteki Kaznodziejskiej”). Po raz pierwszy Niedzielę Słowa Bożego będziemy obchodzić 26 stycznia 2020 roku. Zróbmy wszystko, by ta papieska inicjatywa, przemyślana i przygotowana, zaowocowała jeszcze większym umiłowaniem słowa Bożego przez wszystkich wiernych – duchownych i świeckich. „Biblioteka Kaznodziejska” na pewno   w tym pomoże!

 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.