CZYTANIA NA CZERWIEC
Homilia do dorosłych

Czerwcowe 1.06.2019

01/06/19 ks. Maciej K. Kubiak
„Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu, Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi. Chwała niech będzie, zawsze i wszędzie, Twemu Sercu, o mój Jezu”. Rozpoczynamy czerwiec – miesiąc, w którym oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Każdego dnia będziemy adorować Najświętszy Sakrament, powtarzać słowa litanii i prosić Boże Serce o zmiłowanie, przyzywając litości dla nas grzeszników oraz prosząc pokornie o miłosierdzie, które wypływa z serca naszego Zbawiciela.
Sobota, 1 czerwca
Chwała niech będzie, zawsze i wszędzie, Twemu Sercu
 
„Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu, Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi. Chwała niech będzie, zawsze i wszędzie, Twemu Sercu, o mój Jezu”. Rozpoczynamy czerwiec – miesiąc, w którym oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Każdego dnia będziemy adorować Najświętszy Sakrament, powtarzać słowa litanii i prosić Boże Serce o zmiłowanie, przyzywając litości dla nas grzeszników oraz prosząc pokornie o miłosierdzie, które wypływa z serca naszego Zbawiciela. Na zakończenie oktawy Bożego Ciała przeżyjemy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (28 czerwca), która będzie pięknym zwieńczeniem naszej czerwcowej modlitwy. Już papież Leon XIII był wielkim zwolennikiem oddawania czci Sercu Jezusa właśnie w tym miesiącu. To on dokonał aktu poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Miało to miejsce 11 czerwca 1899 roku. Kościół uczy nas, że Serce Jezusa to znak miłości Boga ku wszystkim ludziom. Chcemy w tych dniach na nowo ten znak zobaczyć, na nowo go odczytać.
Tegoroczne nabożeństwa przypadają w roku liturgicznym, któremu w Kościele w Polsce towarzyszą słowa „W mocy Bożego Ducha”. Święty Jan Paweł II napisał kiedyś, że „kult Serca Chrystusa, «które jest powszechną siedzibą komunii z Bogiem Ojcem, (...) siedzibą Ducha Świętego», przyczynia się do umocnienia naszej więzi z Trójcą Świętą” (św. Jan Paweł II, Orędzie na 100-lecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa). Spróbujmy więc tak przeżywać każde czerwcowe nabożeństwo, by umacniało naszą więź z Trójcą Świętą, a zbliżając się każdego dnia jeszcze bardziej do serca Pana Jezusa, pamiętajmy, że jest ono siedzibą Ducha Świętego. Niech Jego moc nas prowadzi przez cały czerwiec, byśmy z radością mogli śpiewać: „Chwała niech będzie, zawsze i wszędzie, Twemu sercu, o mój Jezu”.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.