CZYTANIA NA CZERWIEC
Homilia do dorosłych

Czerwcowe 2.06.2019

02/06/19 ks. Maciej K. Kubiak
Serce smutne to serce, które nie jest kochane. W tych dniach wpatrujemy się w serce Pana Jezusa i przypominamy sobie, jak bardzo jesteśmy kochani. Nie smućmy się więc, ale przyjmijmy moc Bożego Ducha i napełnieni Jego darami głośmy Bożą miłość całemu światu (...). Napełnieni mocą Bożego Ducha, spełniajmy Jego prośbę, stając się „ludźmi życia wewnętrznego, którzy słyszą i realizują powołanie do nowego życia, do świętości, do wynagradzania, które jest apostolskim współuczestnictwem w dziele zbawiania świata (...)".
Niedziela, 2 czerwca
Smutek wypełnił wam serce…
 
Dzisiaj Wniebowstąpienie Pańskie! Zapowiadając swoje odejście do Ojca, Pan Jezus powiedział: „Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: «Dokąd idziesz?». Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was” (J 16, 5-7. 28). Nasz Zbawiciel, zapowiadając swoje wniebowstąpienie, mówi o smutku, który wypełnił serca Jego uczniów na samą myśl o Jego odejściu. Zauważył smutek w ich sercach. Różne są powody dla których serce człowieka napełnia się smutkiem. Jezus obiecał uczniom Ducha Pocieszyciela, aby się nie musieli smucić, aby ich serca już nie były smutne. Ten sam Duch Święty przychodzi z darem radości i pociechy również do nas. Jezus posyła Go i nam, aby nasze serca, tak jak serca Jego uczniów w chwili wniebowstąpienia nie były smutne. Moc Bożego Ducha, o której przypomina nam Kościół w tym roku, pozwala nam pokonać smutek.
Serce smutne to serce, które nie jest kochane. W tych dniach wpatrujemy się w serce Pana Jezusa i przypominamy sobie, jak bardzo jesteśmy kochani. Nie smućmy się więc, ale przyjmijmy moc Bożego Ducha i napełnieni Jego darami głośmy Bożą miłość całemu światu. O to właśnie prosił Jezus swoich uczniów na krótko przed wniebowstąpieniem: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Napełnieni mocą Bożego Ducha, spełniajmy Jego prośbę, stając się „ludźmi życia wewnętrznego, którzy słyszą i realizują powołanie do nowego życia, do świętości, do wynagradzania, które jest apostolskim współuczestnictwem w dziele zbawiania świata; ludźmi, którzy przygotowują się do nowej ewangelizacji, dostrzegając w Sercu Chrystusa serce Kościoła: świat musi koniecznie zrozumieć, że chrześcijaństwo jest religią miłości” (św. Jan Paweł II, Orędzie na 100-lecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.