CZYTANIA NA CZERWIEC
Homilia do dorosłych

Czerwcowe 24-30.06.2019

24/06/19 ks. Maciej K. Kubiak
Adorujemy już od prawie czterech tygodni Boże Serce. Słowo to kojarzy się ze współczuciem. Im więcej myślimy o miłości Bożego Serca, tym bardziej dostrzegamy jej współczujący charakter. Podkreśla to często papież Franciszek. Już w pierwszych miesiącach swojej posługi dla Kościoła powszechnego, 9 czerwca 2013 roku nazwał miłosierdzie, czyli miłość Boga do człowieka właśnie współczuciem. Mówił wtedy: „Biblijny termin współczucie, odwołuje się do łona matki: matka w istocie doświadcza reakcji całą sobą w obliczu cierpienia swych dzieci. Tak nas kocha Bóg, mówi Pismo Święte. Jaki jest owoc tej miłości? – pytał Franciszek. Jest nim życie! (…). Boże Miłosierdzie daje człowiekowi życie, wskrzesza go z martwych. Pan zawsze spogląda na nas z miłosierdziem, oczekuje na nas z miłosierdziem. Nie lękajmy się do Niego zbliżyć! Ma On Serce miłosierne! Jeśli ukażemy Jemu nasze wewnętrzne rany, nasze grzechy, On zawsze nam przebacza. To czyste miłosierdzie! Nie zapominajmy o tym, On nam zawsze przebacza! Idźmy do Jezusa! (…). Nie zapominajmy dziś o Bożej miłości. Miłości Jezusa. On na nas spogląda, kocha nas, oczekuje na nas. Cały jest miłością, miłosierdziem.