CZYTANIA NA CZERWIEC
Homilia do dorosłych

Czerwcowe 3-9.06.2019

03/06/19 ks. Maciej K. Kubiak
„Mamy oznajmiać Serce Jezusa, to jest tak z Niego żyć i w Nim, i dla Niego, abyśmy się stawały do Niego podobne i aby w życiu naszym On był widoczniejszy, aniżeli my same” – to słowa Błogosławionej Marii Karłowskiej, które przypominamy sobie z okazji przypadającego dzisiaj (6 czerwca) jej liturgicznego wspomnienia. Oznajmiać serce Jezusa, żyć z Niego, w Nim i dla Niego, stając się do Niego podobnym – cel jaki stawiała siostrom założonego przez siebie Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, może być celem życia wszystkich uczniów Pana Jezusa, a zwłaszcza tych, którzy tak jak my uczestniczą w nabożeństwach czerwcowych. W tym tkwi przecież najgłębszy sens modlitwy, adoracji i powtarzania każdego dnia tych samych słów zawartych w litanii...