Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

12 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
23/06/19 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Treścią Ewangelii dnia jest wyznanie wiary Piotra, pierwsza zapowiedź męki oraz wezwanie do naśladowania Jezusa. Jezus wskazuje na cel swojej „drogi” – na Jerozolimę i na to, co się tam wydarzy – na misterium paschalne.
Homilia do dorosłych
23/06/19 Rafał Bernard
Łatwo o płytkie interpretacje ewangelicznego tekstu – bez zrozumienia istoty Chrystusowego przesłania. Zaparcie się siebie nie oznacza bowiem chyba odrzucenia siebie, a krzyż – życia w nieustannym, chwalebnym cierpieniu. Czy nie chodzi tu raczej o rezygnację z dominującego „ja”?
Homilia do dorosłych
23/06/19 ks. Paweł Wygralak
Stajemy dzisiaj jako ludzie wiary w naszej parafialnej świątyni i wsłuchujemy się w słowo Boże. I po raz kolejny w naszym życiu słyszymy pytanie Jezusa skierowane do apostołów: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Odpowiedź apostołów w zasadzie nie różni się niczym od odpowiedzi, którą podaliśmy na początku naszego rozważania...
Homilia do dorosłych
23/06/19 ks. Łukasz Figurski
Babcia wzięła go na ręce, usiadła na fotelu, który do dziś jest w kancelarii dyrektora, i zaczęła go pocieszać. Następnie powiedziała: „Kochany, ja wiem, że jesteś za mały, aby zrozumieć powody ukrzyżowania Jezusa. Ale pewnego dnia zrozumiesz wszystko. Przyjdzie dzień, kiedy ukrzyżowanie nie będzie czymś okropnym. Zobaczysz, że jest ono czymś wspaniałym, ponieważ będzie ci przypominać jak bardzo Jezus ukochał ciebie”...
Homilia do młodzieży
23/06/19 ks. Wojciech Nowicki
Pójście za Jezusem oznacza wyruszenie na spotkanie krzyża. Oznacza akceptację obecności krzyża w naszym życiu. Mało kto potrafi być dzisiaj z nami tak szczery, jak Jezus. Nie unika trudnych tematów, nie kluczy dookoła, nie podsuwa nam do podpisania umowy, w której sprawy najmniej komfortowe zapisane są małym drukiem. Stawia sprawę bardzo jasno...
Homilia do dzieci
23/06/19 ks. Grzegorz Świecarz
Wakacje to czas podróży. Gdzie możemy wyjechać? (morze, góry, jeziora, las, babcia i dziadek, podróże w kraju ale też daleko poza nasze granice – można zapytać dzieci jakie to kraje). Najważniejsze, aby nie był to stracony czas, ale by był to prawdziwy odpoczynek. Po skończonych wakacjach będziecie zdobywali nową wiedzę i umiejętności w szkole. Każdy z nas pozna nowych ludzi i zwiedzi ciekawe miejsca. Kto wie, może będą to przyjaźnie na całe życie!