12 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Chrześcijan kroczy drogą krzyża wiodącą do prawdziwego życia

23/06/19 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Treścią Ewangelii dnia jest wyznanie wiary Piotra, pierwsza zapowiedź męki oraz wezwanie do naśladowania Jezusa. Jezus wskazuje na cel swojej „drogi” – na Jerozolimę i na to, co się tam wydarzy – na misterium paschalne.
Ono też powinno być uwypuklone w homilii. Trzeba pamiętać o ścisłej więzi krzyża i zmartwychwstania. Jerozolima będzie miejscem, w którym krzyż straci swój groźny wyraz i przemieni się w chwałę. Dla Jezusa krzyż nie będzie ryzykiem, zagadką czy okrutnym przeznaczeniem. Krzyż nie zniknie w jakiś prosty sposób, on poprowadzi do chwały i przejdzie w chwałę. Dlatego gdy Jezus wzywa uczniów do realizacji swej paschalnej drogi, to wzywa ich do duchowego zmartwychwstania.
 
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019