Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł

13 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
30/06/19 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: W centrum liturgii słowa Bożego pojawia się znów misterium paschalne Chrystusa: „Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata” (Ewangelia).
Homilia do dorosłych
30/06/19 Szymon Bojdo
Dlaczego tak rzadko udaje nam się wyjść poza schemat własnego interesu? Czy ożywia mnie na co dzień miłość, która pozwala mi służyć innym? Czy nie wydaje się to paradoksalne, że służba kojarzy się raczej z niewolą niż realizacją wolności? A jednak solidarność, oddanie się drugiemu człowiekowi, to najwyższa forma realizacji wolności, ta prawda mocno przemawia do mnie z tekstu św. Pawła.
Homilia do dorosłych
30/06/19 ks. Szymon Bajon
Często Chrystus ma problem z dotarciem także do nas, prawda? Może więc zastanówmy się nad tymi trudnościami, o których czytamy w dzisiejszej ewangelijnej perykopie. Jezus postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Tym jednak nie udało się „załatwić” Jezusowi pobytu. Jezus nie został przyjęty. Pierwszy problem: okoliczności. W trudnościach w relacji z Jezusem, gdy nie jest łatwo przyjąć nam Jego naukę, gdy nie chcemy się zgodzić na Jego działanie w nas łatwo zrzucić winę na okoliczności.
Homilia do dorosłych
30/06/19 ks. Maciej K. Kubiak
„Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata…” – pisze św. Łukasz, czyli dni Jego Paschy, wypełnienia zbawczej misji i Jego odejścia do Ojca. Jezus wychodzi od Ojca i idzie do Ojca, wraca do Niego. Ale równocześnie, wychodząc od Ojca idzie do ludzi, idzie ku nim, aby ich wyswobodzić, wyzwolić, aby ich poprowadzić ku wolności, jak pisze św. Paweł: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (II czytanie). Pascha Chrystusa, Jego droga, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie prowadzą do wolności tych wszystkich, którzy w Niego uwierzą i pójdą za Nim.
Homilia do dzieci
30/06/19 Danuta Szelejewska
Każdy marzy o wolności. Słysząc o niewoli, natychmiast nasuwają nam się konkretne skojarzenia: brak możliwości czynienia tego, na co ma się ochotę, niemożność wypowiedzenia własnego zdania, złe samopoczucie oraz brak chęci do działania. Gdy stan taki trwa przez dłuższy czas, prędzej czy później człowieka dosięgnie zniechęcenie, przygnębienie, melancholia, apatia, konsekwencją zaś może być głęboka depresja. A wtedy już absolutnie nie ma żartów.
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką
30/06/19 ks. Andrzej Muńko
Celem homilii jest uświadomienie słuchaczom, że nasza przygoda z Jezusem nadal trwa, mimo że zaczęły się wakacje. Potrzebne będą następujące rekwizyty: plecak wakacyjny, wszystkie obrazki z Owieczką Magdą, napis niedziela, książeczka do nabożeństwa, Pismo Święte i rachunek sumienia (lub inny nawiązujący do spowiedzi świętej).