13 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Chrześcijanin umocniony doświadczeniem Bożej opieki i miłości stawia Go w centrum swego życia

30/06/19 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: W centrum liturgii słowa Bożego pojawia się znów misterium paschalne Chrystusa: „Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata” (Ewangelia).
W Ewangelii dnia pojawiają się trzy  charakterystyczne terminy: „wypełnić” (chodzi o wypełnienie woli Boga poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa), „być w drodze” (jest to droga Jezusa do Jerozolimy, gdzie spełni wolę Ojca; jest to także czas na formowanie uczniów Jezusa oraz czas formowania Kościoła poprzez wyprowadzanie go z fałszywych kryteriów religijnych), „naśladować” (nie chodzi tu tylko o spełnianie nauki Jezusa, lecz o naśladowanie Jego samego, zjednoczenie z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem oraz służbę królestwu Bożemu).
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.