13 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jak korzystać z wolności? (Sugestie słuchacza)

30/06/19 Szymon Bojdo
Dlaczego tak rzadko udaje nam się wyjść poza schemat własnego interesu? Czy ożywia mnie na co dzień miłość, która pozwala mi służyć innym? Czy nie wydaje się to paradoksalne, że służba kojarzy się raczej z niewolą niż realizacją wolności? A jednak solidarność, oddanie się drugiemu człowiekowi, to najwyższa forma realizacji wolności, ta prawda mocno przemawia do mnie z tekstu św. Pawła.