13 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Niesprzyjające okoliczności

30/06/19 ks. Szymon Bajon
Często Chrystus ma problem z dotarciem także do nas, prawda? Może więc zastanówmy się nad tymi trudnościami, o których czytamy w dzisiejszej ewangelijnej perykopie. Jezus postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Tym jednak nie udało się „załatwić” Jezusowi pobytu. Jezus nie został przyjęty. Pierwszy problem: okoliczności. W trudnościach w relacji z Jezusem, gdy nie jest łatwo przyjąć nam Jego naukę, gdy nie chcemy się zgodzić na Jego działanie w nas łatwo zrzucić winę na okoliczności.